en_GBpl_PL

PROJEKTY

EDUKACJA - BOT-Learning jako nowoczesna metoda nauczania Generacji Z

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA203-081777

Nazwa instytucji koordynującej: Science4People spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Polska

 

Partnerzy:

  • VELIKO TURNOVO UNIVERSITY – Bułgaria,
  • TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OY – Finlandia,
  • UNIVERSITAET LEIPZIG – Niemcy,
  • AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE – Polska,
  • UNIVERSIDADE DE AVEIRO – Portugalia.

Partnerzy stowarzyszeni:

  • University of Luxembourg – Luksemburg,
  • Northern Business School – Niemcy,
  • University of the Aegean – Grecja.

Czas trwania: 01/09/2020- 30/06/2023.

Budżet: 288.186,00 euro

Źródło finansowania:Partnerstwa Strategiczne w dziedzinie Szkolnictwa Wyższego, ERASMUS+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Era cyfrowa wkracza w każdą dziedzinę naszego życia, łącznie z edukacją na każdym jej poziomie. Młodzi ludzie coraz chętniej szukają wiedzy w Internecie. Tradycyjne wykłady, papierowe podręczniki, a nawet materiały e-learningowe często nie są dla nich atrakcyjne. Pokolenie Z, które jest obecnie w trakcie edukacji w liceach i na uczelniach, chętniej „rozmawia” przez komunikatory czy też czaty, niż prowadzi konwersację. Forma tekstowa komunikacji służy również zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. Młodzi ludzie preferują krótkie teksty, zdjęcia, gry, historie i instrukcje krok po kroku przedstawione w zabawny sposób. Projekt MELES-BOT stara się wyjść naprzeciw temu bardzo silnemu trendowi.

Celem projektu jest opracowanie chatbota edukacyjnego do prowadzenia kursu przedsiębiorczości. Innowacyjna metoda edukacyjna BOT-learning jest oparta na wykorzystaniu narzędzi takich jak chatbot (wirtualny nauczyciel) i czat (tekst lub rozmowa z prawdziwym pedagogiem). Oznacza to stosowanie kanałów powszechnie używanych przez GEN-Z i wypełnianie ich sprawdzonymi i przydatnymi treściami. Biorąc pod uwagę fakt, że w Internecie jest wiele niezweryfikowanych źródeł, dostarczenie zweryfikowanej wiedzy ma kluczowe znaczenie.

Rezultaty projektu MELES-BOT wpisują się bezpośrednio w główny nurt transformacji systemu edukacji czyli w tak zwaną edukację 4.0, która wykorzystuje narzędzia i zasoby oparte na technologii do realizacji procesu edukacji w nietradycyjny sposób. Jej celem, jest m.in. dostarczenie podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji uczniom i studentom, którzy utworzą kadrę Przemysłu 4.0. Cyfrowe kompetencje zdobyte przez nauczycieli pomogą w wykształceniu wśród młodych ludzi umiejętności cyfrowych.

MELES-BOT wyrównuje również szanse w dostępie do edukacji. Dzięki zdalnemu dostępowi wszyscy, którzy z różnych powodów nie mogą uczęszczać na zajęcia bezpośrednie, będą mieli równe szanse edukacyjne. Zdalny dostęp odgrywa również ważną rolę w sytuacjach kryzysowych (np. w czasie pandemii), gdy bezpośrednie zajęcia są zawieszone.

Kurs przedsiębiorczości to tylko przykład, ale jest to przykład bardzo wymowny, ponieważ w takich kursach bierze udział coraz więcej studentów.

Naszym horyzontalnym celem jest nie tylko zaprezentowanie tego konkretnego kursu, ale przekonanie społeczności akademickiej do wykorzystania metodyki BOT-learning do prowadzenia innych kursów w przyszłości.

BADANIA - JoinUs4Health

Numer Projektu: 101006518

Nazwa instytucji koordynującej: University Medicine of Greifswald, DE

 

Partnerzy:

• Bialystok Medical University, PL

• Erasmus University of Rotterdam, NL
• Erasmus Medical Centre, NL
• University of Bialystok, Social Science Department, PL
• Academy of Public Health, DE
• Foundation Laboratory of Research and Social Actions „SocLab”, PL
• White Bits marketing company, PL
• My Data, Our Health, NL
• The Nederland’s Patient Federation, NL
• Science4People, PL

 

Czas trwania: 01.01.2021 – 31.12.2023.

Budżet: 1 598 602 euro

Źródło finansowania: Horizon2020, Responsible Research and Innovation (RRI)

 

Podsumowanie projektu: Prospektywne badania kohortowe stanowią znakomitą szansę do odkrywania nieznanych wcześniej czynników kształtujących zdrowie człowieka, ale także do ustalania rzeczywistego występowania chorób cywilizacyjnych. Możliwość wieloletniej obserwacji losowej grupy członków danej społeczności odkrywa nowe obszary badawcze przed naukowcami, z drugiej zaś strony może pomóc każdemu w podejmowaniu właściwych decyzji zdrowotnych bazujących na obserwacjach naukowców. Badania takie jak Białystok PLUS, SHIP w Greifswaldzie, czy Rotterdam Study są doskonałymi przykładami działań środowiska naukowego, w którym możliwe jest wdrażanie idei RRI. W tym celu stworzono projekt JoinUs4Health – Join Us to Optimize Health Through Cohort Research, realizowany przez międzynarodowe konsorcjum. Realizacja celów będzie możliwa dzięki współpracy interdyscyplinarnej partnerów projektu, której rezultatami będą m.in.:


1. Platforma internetowa poprzez którą mieszkańcy miasta będą mogli w łatwy sposób podejmować komunikację z naukowcami, np. zadając pytanie,

2. Obywatelska Rada Naukowa (Citizen Science Board), w której zasiadać będą przedstawiciele wszystkich grup angażujących się w projekt (mieszkańców, naukowców, organizacji pozarządowych),

3. Wydarzenia promujące naukę obywatelską (citizen science) w różnych grupach poprzez m.in. Research Cafe, Festiwal Nauki, warsztaty dla uczniów szkół średnich, czy też przedstawicieli samorządu oraz przedsiębiorców.

 

 

Ten projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu badań i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dofinansowanie nr 101006518.

INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji

Nr Umowy: INFOSTRATEG-I/0010/2021-00

Nazwa instytucji koordynującej: Science4People spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Partnerzy:

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych.

Celem projektu jest opracowanie i weryfikacja w warunkach laboratoryjnych, quasi-rzeczywistych i rzeczywistych prototypów trzech komponentów:
- automatycznej oceny wiarygodności treści WWW o wysokiej precyzji, bazującej na zbiorze treningowym treści WWW wraz z ocenami wiarygodności,
- crowdsourcingowej oceny wiarygodności treści, opartej o automatyczny proces rekomendacji i reputacji,
- oceny wiarygodności obrazu.

 

...

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych